Vad ryms inom medarbetares arbetsskyldighet?

I och med det som nu sker i samband med covid-19 står svensk hälso- och sjukvård och omsorg inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Det har medfört att arbetsgivare i stor utsträckning gör en väldigt vid tolkning av vad som ryms inom medarbetares arbetsskyldighet.

Du som arbetsterapeut har en skyldighet att utföra allt arbete som ligger inom ramen för din anställning. Det ger arbetsgivaren stora möjligheter att till exempel arbetsleda dig till andra arbetsuppgifter, att förlägga arbete på helt andra arbetstider samt att ingå i jour och beredskap. Du kan också behöva vikariera för en kollega och arbeta övertid. Arbetsgivaren kan däremot inte ändra dina arbetsuppgifter så mycket så att det i praktiken handlar om en annan anställning. 

Vill arbetsgivaren att ni som arbetsterapeuter ska utföra arbete utanför ert anställningsavtal ska detta i första hand ske genom frivilliga överenskommelser. Om det inte är möjligt och det behövs en förhandling, är det viktigt att lyfta fram hur arbetsterapeuters specifika kompetens kan användas i det krisläge som nu råder. Sveriges Arbetsterapeuter har därför tagit fram en exemplifierande text som ett stöd i er dialog med arbetsgivaren.