Utredningen "Sammanhållen kunskapsstyrning" överlämnar betänkande

Utredningen "Sammanhållen kunskapsstyrning" överlämnar i dag sitt betänkande "Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, SOU 2020:36" till regeringen.

Syftet är att skapa ökade förutsättningar för hälso- och sjukvården att fungera sammanhållet och kunskapsbaserat och i förlängningen bidra till ett ökat värde för patienter och samhället. Bland annat att föreslås att det ska utredas om funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR , ska göras obligatorisk för alla kommuner.

– Vi välkomnar förslagen om en satsning på den kommunala hälso- och sjukvården och tycker att MAR-frågan kan snabbutredas – den behöver inte dras i långbänk! säger Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin.

Betänkandet "Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, SOU 2020:36".