Uppslutning i en svår tid

Nu prövas inte bara enskilda individer, riskgrupper och de som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg – nu prövas hela samhällen, nationer och världen. Vi befinner oss i en tid med fler frågor än svar, och vår uthållighet sätts på stora prov.

Som arbetsterapeut är du redan högst berörd eller kan komma att bli det. I fredags aktiverade SKR och Sobona Krislägesavtalet för Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. På flera håll i landet skjuts planerad hälso- och sjukvård upp och det vädjas till alla med sjukvårdsutbildning att bidra så mycket de kan. Hela verksamheter stänger ner och arbetsterapeuter kan komma att förflyttas till andra organisationer och få förändrade arbetsuppgifter.

Även du som arbetar med forskning, undervisning, som handläggare eller MAR påverkas. På grund av Corona undervisar du nu på distans eller kanske förbereds för andra, temporära arbetsuppgifter. Oavsett var och hur du utför ditt arbete spelar din arbetsterapeutiska kunskap och kompetens en stor roll för att vi tillsammans ska klara den exceptionella prövning vi står inför. Jag känner en stor tacksamhet för det viktiga jobb ni, alla medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter, nu gör under allt annat än ordinära förutsättningar. Tack!

Både arbetsgivare och arbetstagare ställs just nu inför nya och oväntade utmaningar, och ibland finns inte facit till hands för alla de situationer som uppstår. Tillsammans kommer vi att göra allt vi kan för att hitta lösningar i en svår tid.  Som din fackliga organisation för vi aktiva diskussioner med arbetsgivarrepresentanter inom såväl kommuner och regioner, som staten och det privata. Vi ingår i konstellationer som uppvaktar regeringen i frågor som är av betydelse för att vi ska klara den svåra tid vi befinner oss i och har framför oss.

Sveriges Arbetsterapeuters fackliga rådgivning är nu under hårt tryck. Många frågor handlar om förändrade arbetsuppgifter eller oro för bristande skyddsutrustning och rutiner för att förhindra smittspridning.

För oss är det självklart; arbetsterapeuter som möter inneliggande patienter som kan vara eller är drabbade av covid-19 måste garanteras skyddsutrustning och de som arbetar inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård ska inte behöva riskera smitta eller att föra smitta vidare.

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är så bra som lagar och regler kräver. Arbetsgivaren är skyldig att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder som gör att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa. Om det inte finns tillräcklig kompetens inom organisationen måste arbetsgivaren anlita sakkunnig hjälp utifrån.

Just nu är en prövningens tid, men det är också en tillförsiktens tid. Varje dag ser vi prov på generositet, osjälviskhet, uppfinningsrikedom och solidaritet.

Vi sätter den ena foten framför den andra och tar en dag i sänder. En dag kommer vi, trots allt, att se ljuset i slutet av den där tunneln.

Ida Kåhlin,
förbundsordförande