Undantag förlängt

Överenskommelse mellan SKR, Sobona och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av covid-19 har förlängts.

Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2020-12-31. Parterna kan komma att förlänga överenskommelsen vid behov.

På Min sida finns förbundets samlingssida från vilken du når all coronarelaterad information.