”Tyngdtäcken en viktig rehabinsats”

Sveriges Arbetsterapeuter ifrågasätter starkt Medicintekniska produktrådets, MTP-rådets, rekommendation till samtliga regioner att utesluta tyngdtäcken som förskrivbara hjälpmedel. Ett beslut som offentliggjordes idag.

– Beslutet har tagits helt utan hänsyn till den beprövade erfarenhet som finns, vilket vi ifrågasätter starkt, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. I många regioner och kommuner är tyngdtäcken en viktig rehabiliteringsinsats – något som många arbetsterapeuter inom till exempel psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri kan vittna om.

– Innan det går ut en rekommendation till alla regioner om en så stor förändring, borde man lyssna till brukares och professionens erfarenheter. Det är illavarslande att rådet i beräkningen inte tagit med tyngdtäckens övriga effekter som till exempel minskad oro och påverkan på koncentrationsförmågan.

Sveriges Arbetsterapeuter anser inte att rekommendationen har tagits fram på ett acceptabelt sätt.

– Så sent som i måndags hade vi ett möte med rådet då vi uppfattade att beslut om rekommendationer inte kan fattas utan att också beprövad erfarenhet beaktats. Oss veterligen har MTP-rådet inte inhämtat synpunkter från någon förskrivande profession, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Läs MTP-rådets beslut
Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om En jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning (pdf)