Tyngden av ett beslut

Ordförande Ida Kåhlin om Medicintekniska produktrådets, MTP-rådets, rekommendation till samtliga regioner att utesluta tyngdtäcken som förskrivbara hjälpmedel.

Sedan jag skrev min senaste ledartext i Arbetsterapeuten har betydelsen av att kraftsamla för en jämlik hjälpmedelsförsörjning blivit än mer aktuell! MTP-rådets beslut som offentliggjordes nyligen är ett tydligt exempel på att kunskapen och förståelsen kring arbetsterapeuters insatser och förskrivningsprocess är bristfällig hos dem som fattar avgörande beslut. Dessutom beaktas inte hjälpmedlens betydelse för individen, vilket är skrämmande.

Arbetsterapeuten använder här hela sin yrkesskicklighet för att rätt person ska få rätt insats och vi gör det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag tycker det är jättebra att vissa hjälpmedel finns tillgängliga på öppna marknaden och kan köpas av dem som har möjlighet till det. Börje Salming har med sin reklam med stor sannolikhet hjälpt många med lindriga sömnsvårigheter, men sannolikt har också många utan dessa problem lurats köpa denna produkt. Detta är dock inget som kan jämföras med ett förskrivet tyngdtäcke, där en arbetsterapeut först gör en professionell bedömning och kartläggning av en persons hela sömnsituation (ofta under flera veckor), ger råd och stöd och anpassningar av miljön som kan underlätta nedvarvning och dämpa ångest i samband med sänggående. Och om det bedöms nödvändigt provas ett tyngdtäcke ut. Även denna del kan ta flera veckor eftersom det är viktigt att tyngden blir rätt och ger rätt effekt. Arbetsterapeuten använder här hela sin yrkesskicklighet för att rätt person ska få rätt insats och vi gör det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, precis som vår legitimation kräver av oss.

Det förfarande som MTP-rådets beslut nu slår undan fötterna på gäller alltså för barn och vuxna med grava sömnsvårigheter och ångestproblematik. Det är de som nu drabbas av MTP-rådets beslut, inte de som blir lockade av en reklamfilm på tv. Det drabbar föräldrar som varje kväll, desperata och förtvivlade, ägnar timmar åt att få sitt barn med autism att kunna varva ner och somna. Det drabbar unga kvinnor med ätstörningar, vuxna med neuropsykiatrisk diagnos eller djup depression, äldre med demenssjukdom och många, många fler. Det är inte rimligt. Låt dem som vill och kan köpa sina tyngdtäcken, men låt dem med grava sömnsvårigheter och ångestproblematik få det stöd de behöver och har rätt till!

Ida Kåhlin
Förbundsordförande