Tack vare facket – och Terese – räddades covid-ersättningen!

Terese Palmberg arbetar som legitimerad arbetsterapeut på Uddevalla Sjukhus. Dessutom är hon facklig förtroendeman för Sveriges Arbetsterapeuter. Ibland blir hon upprörd. Det blev hon till exempel när den utlovade covid-ersättningen lyste med sin frånvaro. Då tog hon strid och medlemmarna fick sin ersättning!

Bli medlem nu!


Vi var lovade 500 kronor extra per arbetat pass under april till och med juni, berättar Terese. Det var en ersättning som verkade som en morot och drivkraft när det var som jobbigast på covid-avdelningarna. Men plötsligt nekades vi arbetsterapeuter ersättningen.

Det kom till Tereses kännedom att fysioterapeuterna fick ersättningen men arbetsterapeuter som arbetat på samma avdelning nekades extrapengarna. 

Vår enhetschef efterfrågade vad som grundade beslutet. Då fick hon till svar av HR att koncernkontoret beslutat detta. Ingen motivering följde. Detta var för mig och kollegor helt obegripligt. 

Vad gjorde du?

Jag blev mycket upprörd över beslutet, här måste jag som facklig förtroendeman agera för mina kollegor/medlemmar.  Jag tog kontakt med förhandlingsavdelningen på Sveriges Arbetsterapeuter för stöd och fick jättebra vägledning.

Jag tog sedan kontakt med HR för att be dem ge mig dokument och beslutsunderlag. Jag kontrollerade också hur andra arbetsterapeuter blivit ersatta i Västra Götalands-regionen. Jag kontaktade dessutom de fackliga representanterna i regionen med frågeställningen om hur rätten till ersättning såg ut hos dem. 

Då fick Terese information om att arbetsterapienheterna i regionen inte såg någon skillnad i ersättning på fysioterapeut eller arbetsterapeut. 

Jag kontaktade HR igen med insamlad information om att det inte görs någon skillnad i regionen och fick till slut ett glädjande besked om att utbetalning ska ske! 

Om inte du hade gripit in, vad hade hänt då?

Att ha ett starkt förbund som Sveriges Arbetsterapeuter bakom sig är oerhört viktigt. Om jag som facklig förtroendeman inte agerat hade vi kanske gått miste om ersättningen. Samtidigt som mitt arbete pågick för rätten till ersättning jobbade även vår enhetschef parallellt med samma fråga utifrån sin position. Så hur det hade blivit är osäkert. Men en sak som är säker är att jag hela tiden hade kämparandan att fortsätta att kämpa för arbetsterapeuternas rätt till ersättning. Att få rätt i sakfrågan gjorde mig väldigt stolt. Vilket ger mig ny energi att jobba vidare med fackliga frågor. 

Bli medlem nu!