Ta del av NTF:s rapport "Elrullstol och elskoter i trafiken"

Rapporten är en del av projektet "Elrullstol i trafiken" och bygger på två enkätstudier som NTF har genomfört – en till de som använder elrullstol/elskoter och en till arbetsterapeuter inom kommuner och regioner som förskriver fordonen.

Bakgrunden  till projektet är att antalet olyckor med elrullstolar och elskotrar under en tioårsperiod (2007–2016) har blivit tre gånger så många. Dessutom har vi en åldrande befolkning som ställer allt högre krav på bibehållen mobilitet och med fler elrullstolar i trafiken kan vi befara ännu fler olyckor.

Enkätstudierna, som NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) genomfört tillsammans med samarbetspartners, bland andra Sveriges Arbetsterapeuter, syftade till att undersöka eventuella brister i den trafiksäkerhetsinformation som ges, om körträningen behöver utökas samt vad i trafikmiljön som upplevs som särskilt riskfyllt bland de som använder elrullstol.

– NTF skulle gärna se en utredning kring vilka fordon som borde förskrivas och om det krävs hårdare regler för att få framföra en elrullstol. I vår undersökning är det många som lyfter ett behov av fordonsregistrering, körkortsbehörighet samt en ordnad trafikutbildning. Som det ser ut i dag är ansvaret alldeles för stor på den som förskriver fordonet och det saknas ett samordnat sätt att bedöma användarens kunskaper och färdigheter. Som stöd tar vi nu fram ett informationsmaterial på lättare svenska som vi hoppas ska bidra till att alla grupper åtminstone får tillgång till samma information, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén i ett pressmeddelande.

Läs mer och ta del av rapporten på NTF:s webbplats.

Elrullstol i trafiken

Projektet Elrullstol i trafiken är finansierat av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna, Sveriges Arbetsterapeuter samt Sveriges kommuner och regioners hjälpmedelsnätverk. Det övergripande syftet med projektet är att få fram kunskap som kan bidra till att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och elskotrar i trafiken ökar.