Studentmedlem: du får behålla ditt studiestöd – även om din skola stänger

Regeringen gick idag ut med informationen om att gymnasieskolor och universitet kommer att stängas från och med imorgon onsdag. Undervisningen kommer att bedrivas digitalt i så stor utsträckning som möjligt för att minska eventuell smittspridning bland studenter. Regeringen kommer även att lägga fram ett förslag i riksdagen som skulle möjliggöra att studerande på universitet och högskola får behålla sina studiemedel för den period som de beviljats. Detta för att trygga studenters ekonomi och försörjning.