Statliga yrkandena överlämnade

Idag, den 22 september, har Saco-S överlämnat sina yrkanden inför avtalsrörelsen till Arbetsgivarverket och vice versa. Saco-S inriktning är ett hållbart arbetsliv för varje individ och har också stort fokus på det digitala arbetslivet.

Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker, har nu överlämnat sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden där man yrkar om förändringar inom är enskilda överenskommelser, omställning, pension, personskadeavtalet, arbetstid, partsgemensam statistik samt Partsrådets framtida arbete.

Läs mer hos Saco-S