”Spännande och inspirerande att få lyssna till Ida Kåhlin och Boel Eklund”

Uppåt 40 medlemmar deltog på Kronobergs medlemsträff den 5 november. Ursprungsplanen var att träffen skulle vara både fysisk och digital men när coronaläget förvärrades ställde kretsen om och körde på ett helt digitalt möte, vilket möjliggjorde för fler att delta.

På programmet stod föreläsningarna Corona, rehabiliteringsskulden och framtidens arbetsterapi med förbundsordförande Ida Kåhlin och Hur arbetar en MAR? Vad har coronapandemin inneburit för en MAR? med Boel Eklund medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Vadstena, Ödeshög och Boxholm.

– Det var spännande och inspirerande att få lyssna till både Ida Kåhlin och Boel Eklund. MAR är en angelägen fråga för många av våra medlemmar och därför är vi lite extra glada att Boel kunde berätta om sina erfarenheter och ge oss alla en bättre inblick i betydelsen av MAR och hur det praktiska arbetet går till, säger Christina Håkansson, ordförande i Kronoborgskretsen.