Sju råd för en fungerande Coronavardag

Många tar sitt vardagsliv för givet. Vi arbetar, sköter om familj och hem, vi tränar och tar hand om oss själva och träffar vänner och utövar olika fritidsintressen. För det mesta sker detta rutinartat och utan att vi funderar så mycket på det. Det är när vardagen inte fungerar som vi påminns om den.

För arbetsterapeuter är vardagen alltid i fokus. Vi stöttar människor som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, kriser eller någon annan anledning möter hinder i sitt vardagsliv. Vi bidrar till att människor kan få vardagen att fungera.

De närmaste veckorna, kanske månaderna, kommer att ställa exceptionella krav på våra vardagsliv. Vi kommer alla att behöva förändra våra dagliga rutiner. Vi kommer behöva utföra många av våra dagliga aktiviteter på nya sätt och det finns en risk att vår aktivitetsbalans sätts ur spel. För att vi i så hög utsträckning det går ska fortsätta må bra och få vårt vardagsliv att fungera behöver vi nu tänka lite extra på vad vi gör och hur vi gör i vår vardag.

Här kommer därför sju råd för hur vi alla kan få vår vardag att fungera i dessa coronatider[1]:

  1. Behåll aktivitetsbalansen. När vi kommer spendera mer tid än vanligt i våra hem är det särskilt viktigt att bibehålla balansen mellan det dagliga livets olika aktiviteter – arbete och fritid, hem- och familjeaktiviteter. Forskning visar att aktivitetsbalans är en förutsättning för upplevd hälsa. Planera dagen tillsammans med familjen. Lägg gärna en veckoplan där ni tydliggör när olika aktiviteter ska genomföras, med vem och var.
  2. Behåll de rutiner du kan och skapa nya. Behåll dina vanliga tider för uppstigning, måltider och sänggående. För både vuxna och barn ger fasta rutiner trygghet och hjälper oss må bra. Visa de mindre barnen hur de förhindrar smitta genom att träna på att tvätta händerna inför varje måltid. Uppfinn nya, kul sätt att hälsa på varandra som inte innefattar att ta i hand. Det skapar en känsla av delaktighet. Gör till en rutin att hålla kontakt med föräldrar, äldre släktingar och vänner via telefon och sociala medier. Ät middag tillsammans via sociala medier. Glöm inte att också hålla kontakt med arbetskollegor. Våra jobbarkompisar är ofta en betydande del av våra dagliga sociala kontakter.
  3. Gör plats för arbets- och skolaktiviteter hemma. När det är möjligt – skapa bra miljömässiga förutsättningar för att jobba hemma. Den som har plats kan med fördel omdefiniera ett rum eller område i hemmet till arbetsplats. Försök anpassa arbetsplatsen så att den följer de ergonomiska principer en god arbetsmiljö innefattar. Hjälp barnen att hitta struktur i det skolarbete som ska utföras. Ta tillfället i akt att utveckla din digitala kompetens och lär nya digitala sätt att mötas i jobbet. Lär av barn och unga som ofta har bättre digitala färdigheter än vi vuxna.
  4. Var fysiskt aktiv. Även om du inte längre går eller cyklar till jobbet och skolan och inte längre kan delta i dina vanliga träningspass på gymmet ska du fortsätta vara fysisk aktiv i din vardag. Om du i vanliga fall är fysiskt aktiv blir du snabbt rastlös och irriterad om din vardag blir för passiv. Använd naturen. Gå promenader och träna i utegym. Varför inte passa på att återuppleva och lära barnen alla de utelekar som du själv lekte när du var barn.
  5. Gör något roligt och meningsfullt varje dag. Med den allvarliga situation som vi befinner oss i följer också många bekymmer. Det är därför viktigt att vi varje dag gör något som vi tycker är roligt och något som är meningsfullt för oss. Låt alla i familjen få bestämma vad som är roligt och meningsfullt för dem att göra. Det varierar från person till person och det är heller inte säkert att det nu är samma aktiviteter som i normala fall. Lägg tanken om begränsad skärmtid på hyllan just nu. Använd den potential som finns i de digitala aktiviteterna. Lär dig nya digitala spel, dela filmfavoriter och podcaster. På internet delar museer digitala besök och musiker streamar sina konserter. Leta i hyllor och skåp efter olästa böcker eller läs om dem de gillar bäst. Ägna dig åt att teckna, måla, handarbeta eller pyssla. Med kreativa aktiviteter kommer flow och vi glömmer tid och rum.
  6. Gör något för andra. Vi behöver påminna oss själva och särskilt barnen om att de flesta inte kommer bli allvarligt sjuka. Vi förändrar just nu vår vardag i solidaritet för de särskilt sårbara, de som är mest utsatta för smitta i vårt samhälle. Många kommer vara isolerade och ensamma den närmaste tiden. Fundera på hur du kan minska ensamhet och utanförskap och lägg in den typen av aktiviteter i ditt veckoschema. Vem ska jag ringa? Vem i min närhet behöver hjälp med inköp? Glöm inte dem i din närhet som arbetar inom vård, skola och omsorg och andra samhällsbärande funktioner och som just nu jobbar särskilt mycket och hårt för att vårt samhälle ska fungera.
  7. Håll ut. Detta kommer vara en tid framöver och det kommer tära på vårt tålamod. Håll ut, det blir bättre. Det gamla vardagslivet kommer att komma tillbaka, men kanske har vi då fyllt på det med nya rutiner och meningsfulla aktiviteter.

Ida Kåhlin,
förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

[1] Inspiration har hämtats från mina nordiska kollegor, Tina Nør Langager och Nils Erik Ness, ordföranden i det danska respektive norska arbetsterapeutförbundet.