SJOT klättrar på rankinglistan igen

Vill du hålla dig ajour med den senaste forskningen inom arbetsterapi? Läs tidskriften SJOT! För fjärde året i rad ökar SJOT sin "impact factor" till 1,347, vilket är det högsta värdet som tidningen har haft.

– Det är glädjande att allt fler arbetsterapeuter i världen väljer att publicera sin forskning i SJOT och att tidskriften får allt fler läsare. Det visar att de artiklar som publiceras är viktiga för kunskapsutvecklingen i arbetsterapi, säger SJOT-stiftelsens och Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Hon fortsätter:

– Denna utveckling hade inte varit möjlig utan det idoga arbete som lagts ner genom åren, både av nuvarande chefredaktör Anita Björklund Carlstedt och tidigare chefredaktörer. Sist men inte minst vill jag också tacka för det stora arbete som de nationella redaktörerna i norden och alla artikelgranskare har gjort och stadigt gör.

SJOT-stiftelsen grundades 1993 av de nordiska arbetsterapeutförbunden med syftet att främja forskning genom publiceringsverksamhet. Första numret av SJOT publicerades 1994.

Vad är impact factor?

Impact factor för ett år är antalet citeringar under de två föregående åren i förhållande till antalet publicerade artiklar under samma period.

SJOT:s impact factor 2010–2019

SJOT fick sin första impact factor 2010 (IF = 0,653) och utvecklingen har sedan dess varit mycket positiv. 

Klicka på bilden nedan för större format.

Graf över utvecklingen

Fakta: SJOT

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift och en kanal för arbetsterapeutisk forskning i de nordiska länderna men även i övriga delar av världen. SJOT ges ut i åtta nummer per år online.

Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till tidskriften via Min sida. På SJOT:s webbplats kan du enkelt söka på artiklar, sökord och författare. Det lönar sig att vara medlem!