Samverkan och friluftsrehab fick pris

Utmärkelsen Årets brobyggare 2020, hälso- och sjukvårdens största samarbetspris, gick i år till Samverkande sjukvård Fyrbodal som genom att använda sjukvårdsresurserna effektivt fört vården närmare invånarna. Ett fint hedersomnämnande gick till friluftsprojektet Häng med oss ut, som leds av en arbetsterapeut.

Årets brobyggare presenterades på tisdagen på Vårdarenan 2020, svensk sjukvårds lilla Almedalen. På grund av läget med coronaviruset livesändes konferensen digitalt, men utan publik. Socialminister Lena Hallengren skulle dela ut utmärkelsen, men kunde själv inte närvara. Inte heller vinnaren eller hedersomnämnandet kunde på grund av reserestriktioner medverka live. Förhoppningen är att ordna en festlig utdelning senare i år.

Samverkande sjukvård Fyrbodal är Årets brobyggare. Det är ett samarbete mellan primärvård, kommun och sjukhus för att ge fler patienter snabbare, tryggare och närmare vård. Syftet har varit att bygga bort stuprören och ge invånarna rätt vård på rätt plats. För tillfället är 13 kommuner i Fyrbodal och Lilla Edet med i samarbetet.

– Det är ett fantastiskt roligt pris att få! Just att det heter ”Årets brobyggare” känns så rätt, för det är precis det vi jobbar för och vill förknippas med. Vi försöker att sudda ut gränserna mellan verksamheter, säger projektledaren Maria Klingberg i en intervju i Dagens Medicin.

Projektet Häng med oss ut 2.0, ett samarbete mellan de socialpsykiatriska verksamheterna i Skånekommunerna Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn samt Friluftsfrämjandet, fick ett hedersomnämnande. Tanken med projektet är att erbjuda personer i socialpsykiatriska verksamheter återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter. Projektledare är arbetsterapeut Therese Rosenkvist i Sjöbo.

Årets Brobyggare är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Sveriges Farmaceuter, SRAT, Sveriges läkarförbund och Svensk sjuksköterskeförening.

 

Läs artikeln om Samverkande sjukvård i Dagens Medicin.
Länk till Samverkande sjukvårds webbplats.
Länk till projektet Häng med oss ut på Sjöbo kommuns webbplats.