Remissvar om framtidens teknik och sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Ta del av förbundets nya remissvar på betänkandena "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" och "Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av betänkandena Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) och Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24) och lämnat följande remissvar:

Under Förbundet tycker hittar du förbundets samtliga remissvar sedan 2017 samt de senaste årens publicerade debattartiklar och ställningstaganden.