Rekordstora satsningar på kommunerna

Rosenbad
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade budgetpropositionen för 2021 i Rosenbad i Stockholm.

Den största posten i regeringens budgetproposition för 2021 är höjda statsbidrag till kommunerna. Utöver de generella satsningarna kommer bland annat äldreomsorgen att få stora riktade tillskott.

Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar satsningarna på en stärkt äldreomsorg och ytterligare tillskott till hälso- och sjukvården i kommuner och regioner. Tillskotten inom välfärden är många, med bland annat ökade resurser till primärvården, satsningar för att hantera vårdskulden efter covid-19 och stärkt psykisk hälsa.

– Sveriges Arbetsterapeuter ser positivt på de stora satsningar som görs på hälso- och sjukvård och omsorg i den svåra tid vi befinner oss i, men vi hade gärna sett fler skrivningar, som garanterat riktade satsningar på rehabilitering och arbetsterapi. Med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser får vi tydliga samhällsekonomiska vinster, och möjliggör samtidigt en självständigare vardag med ökad delaktighet för den enskilde. Vi kommer därför att följa hur budgetsatsningarna används och aktivt försöka påverka så att de kommer arbetsterapeutisk verksamhet till del, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan, som infördes i april, förlängs med två år. Arbetssituationen för personal inom hälso- och sjukvård och omsorg ska också omfattas av budgetsatsningarna. Medlen kan bland annat användas till att förbättra förutsättningarna på arbetsplatserna, utbilda framtidens medarbetare och utveckla personalens kompetens.

– Under pågående pandemi har många arbetsterapeuter kämpat hårt och nu börjar arbetet med att ta itu med rehabiliteringsskulden. Det är viktigt med satsningar som förbättrar arbetsvillkoren, säger Ida Kåhlin.

Läs regeringens ”budgetsnurra”