Regeringen har lyssnat – stärker rehab efter covid

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för att upptäcka, bedöma och behandla personer som lider av långvariga komplikationer efter covid-19.

Socialstyrelsen ska ta fram en modell för rehabilitering för personer som lider av långvariga komplikationer efter covid-19. ”Mycket glädjande och ett tydligt exempel på att regeringen har lyssnat på vårt budskap,” säger Ida Kåhlin.

Enligt regeringen behöver två av tre patienter rehabilitering efter svår covid-19 i slutenvård. I uppdraget till Socialstyrelsen står att bedömningen av rehabiliteringsbehovet ska göras gemensamt av flera yrkeskategorier (läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator) och inkludera bedömning av kognition samt aktivitets- och funktionsbedömning.

– Arbetsterapeuten är en nyckelprofession i rehabilitering av personer med covid-19, inte minst i relation till den postvirala trötthet som många vittnar om. Utan kognitions- och aktivitetsbedömningar och insatser av arbetsterapeut blir rehabiliteringen inte lyckad. Det är viktigt att regioner och kommuner nu tar sitt ansvar och säkerställer att det finns multiprofessionella team, som är sammansatta utifrån de behov vi ser att patienter med covid-19 har. Detta är särskilt viktigt inom primärvården, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Enligt Socialdepartementet ska rehabiliteringen anpassas efter rådande kunskapsläge och efterlyser tydlig information kring detta till Sveriges regioner och kommuner.

–­ Sveriges Arbetsterapeuter har sedan början av pandemin lyft vikten av rehabilitering i både debattartiklar och i samtal med politiker och makthavare. Vi vet att arbetsterapeutisk kompetens ofta saknas eller underutnyttjas i primärvården. Det är inte hållbart.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Socialstyrelsen när de nu sätter igång med uppdraget, säger Ida Kåhlin.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2021. Första delredovisningen ska lämnas senast den 30 november i år.

Läs Socialdepartementets pressmeddelande