Planeringsstöd för beslutsfattare gällande rehabilitering i samband med covid-19

Nu har Socialstyrelsen släppt ett planeringsstöd för rehabilitering i samband med covid-19, som vänder sig till beslutsfattare. Sveriges Arbetsterapeuter har bidragit med synpunkter och stödet omfattar exempelvis ADL-träning, hjälpmedelsutprovning och kognitivt stöd. Inom kort kommer även ett praktiskt kunskapsstöd till personal inom vård och omsorg.