Parterna kunde inte enas om ny arbetsrätt

Trots att Las-förhandlingarna pågick ända till midnatt natten mellan onsdag och torsdag kunde arbetsgivarna och arbetstagarna inte enas om ett nytt avtal om anställningstrygghet. Nu väntar överläggningar mellan regering och samarbetspartier i stället.

– Vi hade gärna sett en överenskommelse, men förstår att det är svårt att förhandla under hot om lagstiftning. Vi behöver arbeta för villkor som ger ett hållbart arbetsliv, inte försämra villkoren i grunden, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

PTK:s ordförande Martin Linder säger att det var helheten, inte en enskild fråga, som fick förhandlingarna att stranda och hänvisar nu till kollektivavtal som ”det enda långsiktigt hållbara alternativet för att förbättra anställningstryggheten”.

Förhandlingarna bottnar i januariöverenskommelsen med krav på att lagen om anställningsskydd (Las) och turordningsreglerna förändras. Med förhandlingarna hoppades arbetsmarknadens parter komma överens om spelreglerna, utan inblandning av politikerna, och skapa långsiktigt hållbara överenskommelser. Sveriges Arbetsterapeuter representerades av samverkansrådet PTK i överläggningarna med LO och Svenskt Näringsliv.

Centern och Liberalerna krävde i januariöverenskommelsen att utredningen för att modernisera arbetsrätten, som presenterades i juni i år, ska gälla om parterna inte kommer överens. Regeringen, som tagit avstånd från utredningen, lutar sig mot skrivningen att en ”grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls” och kommer att vilja förhandla. Bäddat för regeringskris tror bedömare.

– Utredningens förslag om ett försämrat anställningsskydd kommer inte att lösa de problem som finns på svensk arbetsmarknad. Det måste politikerna inse, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco uppmanar lagstiftarna att inte försämra maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel. Det skulle ses som en krigsförklaring mot den svenska modellen.

– Vi har en fungerande modell på arbetsmarknaden, och det vore oansvarigt att rucka på anställningstryggheten när vi borde rikta in oss på att i större utsträckning få arbetskraften att hålla längre, säger Ida Kåhlin.

PTK:s pressmeddelande
LO:s pressmeddelande
Svenskt Näringslivs uttalande
Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”

Läs om Saltsjöbadsavtalet (1938) och den svenska modellen