På agendan: kompetensutveckling för arbetsterapeuter i Värmland

Den 10 februari samlades ett 20-tal medlemmar i Karlstad för ett kretsmöte på temat kompetensutveckling. Kretsens professionsstrateg Kerstin Kåwe och arbetsmiljöstrateg Maria Hedin informerade och ledde diskussionerna.

På kvällens agendan stod:

  • Kompetensutveckling generellt​
  • Kompetensstöd för region och kommun inom hjälpmedelsutprovning via HMS ​
  • Vilka utbildningar önskar vi få gå, vilken kompetens saknas?​
  • Kompetensutvecklingsplaner och systematik i kompetensutveckling​
  • Samverkan mellan kommuner inom kompetensutveckling​

Kersin Kåwe och Maria Hedin

Professionsstrateg Kerstin Kåwe, till vänster, och arbetsmiljöstrateg Maria Hedin, till höger, höll i träffen, som gav mycket input från medlemmarna som kretsstyrelsen framöver kan använda som underlag för opinionsbildning och en strategi för kretsens arbete med att främja kompetensutveckling för Värmlands alla arbetsterapeuter.​

Efter mötet var deltagarna nöjda och tyckte att kompetensutveckling är ett viktigt ämne som det skulle gå att prata mycket mer om. Skulle det gå att sammanföra olika verksamheter för samma kurser? Att ha kurser på plats i Värmland?