På agendan i Jönköping: Arbetsterapi + sex = sant!

Bild på mötet på skärmen och Anna Lindskog.
Anna Lindskog, leg. arbetsterapeut och sexolog, föreläste om hur arbetsterapeuter kan jobba med sexuell hälsa hos personer med funktionshinder.

Räknas sex som en meningsfull aktivitet inom arbetsterapi? Borde inte arbetsterapeuter ha en lika vanlig roll när det gäller interventioner vid sexuella aktivitetsproblem som vid till exempel svårigheter med matlagning? 37 medlemmar, både yrkesverksamma och studenter, lyssnade till Anna Lindskog, leg. arbetsterapeut och sexolog, på Jönköpingskretsens digitala inspirationsföreläsning den 22 oktober.

Anna Lindskog pratade om varför och hur arbetsterapeuter kan arbeta med sexualitet och sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning.

– Föreläsningen var väldigt intressant och givande. Många av oss känner att vi saknar kunskap och redskap från vår grundutbildning för att arbeta med detta. Det var därför extra roligt att studenter deltog i föreläsningen och ställde frågor. Förhoppningsvis tar de med sig ämnet tillbaka till skolan och kan påverka undervisningen, säger Elin Evaldsson, ordförande i Jönköpingskretsen.

Från föreläsningen tog deltagarna med sig budskapet att "våga fråga”. Genom att våga fråga personerna om deras aktiviteter och sexuell hälsa öppnar det upp för en viktig dialog.

– Även om vi som arbetsterapeuter inte har alla svaren, vet vi var vi kan hänvisa personen. Det ökar förhoppningsvis känslan av trygghet hos oss att våga lyfta dessa frågor med personerna vi möter, säger Elin. 

Kretsstyrelsen gjorde bedömningen att det var bättre att satsa på en digital föreläsning i samband med Arbetsterapins dag i år med tanke på läget med covid-19 och hoppas att medlemmarna upplevde att det var positivt med den ökade tillgängligheten som det innebär att köra digitalt.

– Men givetvis hade vi helst velat träffa våra medlemmar fysiskt och föra diskussioner på plats. Vi håller tummarna för att vi kan ses fysiskt snart igen! säger Elin.