Regeringen väljer parternas överenskommelse

PTK, som Sveriges Arbetsterapeuter tillhör, och Svenskt Näringsliv var överens den 16 oktober om huvudavtal på svensk arbetsmarknad. LO sade nej till förslaget. Den 29 oktober meddelar regeringen att man går vidare med parternas förslag.

PTK ska enskilt och tillsammans med Svenskt Näringsliv analysera vilka konsekvenser LO:s nej medför för överenskommelsen. När detta arbete är klart går inte att säga i dagsläget. Följ utvecklingen på PTK:s webbsida där avtalet också är publicerat i sin helhet.

I ett pressmeddelande den 23 oktober skriver Saco att man stöder överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv och vill att regeringen och samarbetspartierna tar den vidare.

– Överenskommelsen vilar på en bred grund och Saco vill därför att den ska ligga till grund för de nya spelreglerna på arbetsmarknaden. Tillsammans med de överenskommelser som finns på offentlig sektor möter detta upp intentionerna i Januariavtalet, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

– Det finns ett behov av att reformera villkoren för trygghet, omställning och anställningsskydd på arbetsmarknaden. När det nu finns en bred partslösning så ska Las-utredningen kastas i papperskorgen. Då värnas den svenska modellen. Det säger sig samarbetspartierna vara överens om och vi förutsätter att samtliga håller det löftet, fortsätter han.

Regeringen väljer parternas förslag

På en pressträff den 29 oktober meddelar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att regeringen kommer att arbeta vidare med den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK står bakom. Därmed genomför man inte förslagen i den kritiserade Las-utredningen, men enligt Eva Nordmark arbetar regeringen parallellt vidare med de remissvar som inkommit till utredningen.

– Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar regeringens besked. Bra att lagstiftaren nu analyserar konsekvenserna för hela arbetsmarknaden, eftersom offentliganställda också berörs av förändringarna, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Björn Santesson.