Nytt material om elrullstol och elskoter i trafiken

Förskriver du elrullstolar eller elskotrar? Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har tagit fram ett omfattande material som riktar sig till personer som använder elrullstol eller elskoter. Det är ett resultat av projektet "Elrullstol i trafiken" som Sveriges Arbetsterapeuter är en del av och där arbetsterapeuter deltagit med sina erfarenheter via enkätsvar.

Materialet, som allt finns samlat att ta del av på NTF:s webbplats, består av: 

NTF:s webbplats finns också övrig konsumentinformation, till exempel köpråd, trafikregler, jämförelse med andra länder, med mera.