Nytt instrument om levnadsvanor

Nu kan du ta del av det nya och kostnadsfria självskattningsinstrumentet "Kartläggning av levnadsvanor under aktivitet och stöd i förändringsprocessen", som förbundet har tagit fram i syfte att stödja implementeringen av "Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor" (Socialstyrelsen, 2018).

Instrumentet har tagit fram med stöd av Socialstyrelsen och under projektledning av Lena Haglund. Yrkesverksamma arbetsterapeuter från olika delar i landet har medverkat.

Instrumentet kartlägger hur levnadsvanorna, det vill säga användning av tobak, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor, kommer till uttryck i personens vardagliga aktiviteter. Instrument ger även stöd i att identifiera vilken/vilka förändringar av levnadsvanorna en person kan tänka sig och hur den förändringen skulle kunna göras i vardagens aktiviteter.

Instrumentet används tillsammans med vuxna och är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning, utan kan användas när man har behov av att fånga hur en persons levnadsvanor kommer till uttryck i olika aktiviteter och hur personen uppfattar deras inverkan på hälsan.

Läs mer och ladda ner instrumentet kostnadsfritt i webbutiken.