Nytt instrument från Akademin: EDAQ

Nu lanserar Akademin "Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö – utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod (EDAQ)", som används främst med personer med rörelseorganens sjukdomar, till exempel reumatologisk sjukdom eller annan kronisk sjukdom. Författare är Ulla Nordenskiöld, PhD vid Göteborgs universitet, och Mathilda Björk, professor vid Linköpings universitet.

EDAQ används för fördjupad kartläggning, diskussion kring interventionsstrategier och utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder. EDAQ består av tre delar som kan användas i sin helhet eller med utvalda delar baserat på personens behov, där huvuddelen utgår från personens självskattning av "görandet" i drygt 100 dagliga aktiviteter i hemmiljön.

Aktiviteterna berör följande domäner:

 • Mat och dryck
 • Toalettbestyr och personlig vård
 • På- och avklädning
 • Bad och dusch
 • Matlagning
 • Förflyttning inomhus
 •  Städning och hemsysslor
 • Tvätt- och klädvård
 • Överflyttning
 • Kommunikation
 • Förflyttning utomhus och inköp

Avsedda användare för EDAQ är främst leg. arbetsterapeuter och målgrupperna är bland annat personer med rörelseorganens sjukdomar, som exempelvis reumatologisk sjukdom alternativt annan kronisk sjukdom eller skada. Författarna ser även att EDAQ kan komma att användas inom andra områden för att i detalj kartlägga behov av åtgärder. EDAQ har förankring i ICF som de olika aktiviteterna även mappats till.

I manualen beskrivs utförligt EDAQ:s utveckling, teoretiska grund, struktur, tillämpning och användning av resultatet. Dessutom ingår en fallbeskrivning för att ytterligare ge stöd i den kliniska tillämpningen.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 650 kronor inklusive moms och porto för EDAQ (jämför 1 300 kronor för icke medlemmar).

Läs mer och beställ EDAQ.

Bli medlem nu!