Nya skrifter om arbetsterapeutens insatser vid covid-19

Nu finns två nya skrifter som beskriver och exemplifierar arbetsterapeutens insatser i samband med covid-19. Den ena handlar om slutenvård och den andra om öppenvård och primärvård.

Skrifterna syftar till att tydliggöra arbetsterapeutens kompetens och varför arbetsterapi är viktigt vid rehabilitering i samband med covid-19. Använd dem gärna i dialog med din arbetsgivare, övriga professioner och som stöd för ditt eget arbete.

Texterna tar avstamp i kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter och Socialstyrelsens kunskapsstöd för rehabilitering. De är framtagna i samarbete med disputerade och yrkesverksamma arbetsterapeuter med erfarenhet av covid-19 och är en utveckling av det tidigare dokumentet från i våras om arbetsterapi i det akuta skedet av coronapandemin. Skrifterna kan komma att förändras framöver allteftersom kunskapsläget kring covid-19 utvecklas.