Ny upplaga av COPM

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett bedömningsinstrument som används för identifiering och skattning av aktuellt aktivitetsutförande inom klinisk och kommunal verksamhet samt inom forskning. Det kanadensiska originalet av COPM har genomgått några mindre förändringar och nu även den svenska COPM, som du köper i webbutiken till medlemspris.

COPM används även som en utvärdering av de åtgärder som ges till klienter i dessa verksamheter och i olika interventionsstudier. COPM är inte bundet till någon särskilt ålder eller funktionsnedsättning.

I den nya och 5:e reviderade upplagan av COPM har ny teoretisk och psykometrisk kunskap adderats. Det finns även ett nytt kapitel – COPM i utveckling. Formuläret har fått nytt format och tillägg av några kolumner för att tydliggöra ”förändringen mellan två skattningstillfällen”. Slutligen har den svenska fallbeskrivningen från geriatrisk verksamhet utvecklats något.

Läs mer och beställ nya COPM i webbutiken. Medlemmar betalar bara halva priset på alla publikationer och medlemspriset för COPM är 395 kronor inklusive moms och porto.

Akademin tillhandahåller även COPM-kurser vid efterfrågan. Gör din intresseanmälan i Akademins kurskatalog.