Ny rekommenderad ingångslön

Under 2020 rekommenderar Sveriges Arbetsterapeuter en ingångslön på 31 500 kronor per månad för examinerade och legitimerade arbetsterapeuter.

Förbundet arbetar för höjda löner, differentierade löner och lönespridning för arbetsterapeuter. Ingångslönerekommendationen är ett led i den lönepolitik som förbundet bedriver. Syftet är att driva upp ingångslönerna och även förbättra löneutvecklingen för hela yrkeskåren. Vi vet att många arbetsgivare erbjuder lägre lön, men vissa betalar också mer. Därför är det viktigt att inte förväxla den generella lönerekommendationen med den kontinuerliga lönerådgivningen från förbundets lokala ombudsmän. I vissa fall kan 31 500 kronor till och med vara en för låg rekommendation.