Ny rapport om arbetsterapi och hälsoekonomi: Arbetsterapi lönar sig

Nu finns en färsk rapport om arbetsterapi och hälsoekonomi. Den är framtagen av de fem nordiska arbetsterapeutförbunden i samarbete med nordiska forskare på området. Resultatet visar att arbetsterapeuters insatser gagnar samhällsekonomin.

Rapporten, som är på engelska, syftar till att öka den generella kunskapen om hälsoekonomi, men fokuserar särskilt på hälsoekonomiska aspekter inom två områden – återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa samt insatser riktade till äldres hälsa.

Läs mer och ta del av rapporten.