Ny lag ger snabbare utskrivning från slutenvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport "Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården" visar att patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen sedan lagen infördes. I rapporten lyfts också betydelsen av att rätt kompetens finns att tillgå vid sjukhus och i kommunerna.

Den 1 januari 2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att främja en god vård och socialtjänst för den som behöver ytterligare insatser efter att ha skrivits ut från slutenvården och en kort utskrivningstid för den som är utskrivningsklar. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserat regionernas och kommunernas utvecklingsarbete med utskrivningsprocessen och effekterna av lagstiftningen för huvudmännen och patienterna.

I dag presenterade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten Laga efter läge. Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Analysen, som bygger på intervjuer, enkäter riktade till patienter och personal, dataanalyser samt dokumentstudier, visar att patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen sedan lagen infördes. Vidare påvisas att samverkan mellan olika verksamheter inom kommuner och regioner har förbättrats, men att utskrivningsprocessen behöver utvecklas ytterligare och att det behövs mer kunskap om hur lagen påverkar vård- och omsorgskvaliteten för patienter och brukare.

I rapporten lyfts betydelsen av att rätt kompetens finns att tillgå vid såväl sjukhus som i kommunerna.

– Förbundet har fått olika signaler från olika delar av landet. Det är därför bra att vi nu har en omfattande uppföljning av hur den nya lagen om samverkan vid utskrivning fungerar. Lagen är en viktig del i övergången mot en nära vård, men för att vi ska kunna få samverkan vid utskrivning att fungera fullt ut behöver kommuner och regioner se till att arbetsterapeutisk kompetens finns tillgänglig, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.