Ny kurs: Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik – observation och intervju (META)

Arbetar du med personer som kan ha svårt att hantera vardagsteknik när den används i aktivitet, som en följd av exempelvis kognitiv svikt, hjärnskada eller demens? I höst kan du gå Akademins nya kurs i bedömningsinstrumentet META.

META kan ge kunskap om observerade färdigheter i användning av vardagsteknik, förståelse för personens egen uppfattning om förmågan samt ringa in områden för arbetsterapeutisk intervention. 


Vi hoppas kunna ha kursen fysiskt i klassrum men planerar för att kunna hålla den helt på distans vid behov, beroende på hur restriktioner kring covid-19 ser ut i höst. Dagarna i klassrum kommer då att ersättas av webbinarium.

Läs mer och anmäl dig senast den 13 september.

Instrumentet lanseras i september

Den 1 september lanserar Akademin även instrumentet META, som ingår som kurslitteratur men som också går att köpa separat. Håll utkik i våra kanaler för mer information efter sommaren. 

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras vid kursantagning. 

Bli medlem