Ny exempelsamling till etiska koden

Nu finns flera nya etiska dilemman utifrån "Etisk kod för arbetsterapeuter", som är framarbetade av förbundets etiska råd. De kan med fördel användas som diskussionsunderlag i verksamheter och under utbildningen.

Exempelsamlingen ligger som pdf-filer (en bit ner på sidan) och kommer att uppdateras kontinuerligt. 

Etisk kod för arbetsterapeuter finns både att beställa som trycksak och att kostnadsfritt ladda ner som pdf. Den finns även översatt till engelska.

Har du idéer på framtida exempel eller står du inför ett etiskt dilemma och behöver stöd? Kontakta gärna etiska rådet.

Kort om etiska koden

Etisk kod för arbetsterapeuter är ett av förbundets viktigaste dokument och reviderades senast vid fullmäktige 2018. Den ger vägledning genom att ange skyldigheter som arbetsterapeuten har att förhålla sig till i professionsutövningen.