Ny delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

I kölvattnet av coronavirusets utbrott ser regeringen behov av en ökad nationell samordning för en mer tillgänglig vård, vilket också nämns i den så kallade Januariöverenskommelsen. Därför tillsätts nu för första gången en nationell delegation med syftet att förkorta väntetiderna i alla regioner.

– Det här är en bra satsning från regeringen. Jag förutsätter att delegationens arbete även inkluderar ökad tillgänglighet till rehabilitering. I dag är skillnaderna mellan regionerna gällande antal arbetsterapeuter per 100 000 invånare omotiverat stor, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande.

Delegationen är ett komplement till Socialstyrelsens uppdrag från regeringen att lämna förslag på hur myndigheten kan stötta regionernas hantering av det uppdämda vårdbehov som skapats under våren på grund av pandemin.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se.