Nu lanseras Hjälpmedelsriksdagen

Nu lanserar Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet, Leva & Fungera, Hjälpmedelsriksdagen i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för delaktighet samt Funktionsrätt.

Hjälpmedelsriksdagen vill bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet. Syftet är också att visa på vinsterna och effekterna, både för den enskilde och för samhället, av en effektiv och jämlik hjälpmedelsförsörjning.

Hjälpmedelsriksdagen, som genomförs under Leva & Fungeras första dag den 13 april 2021, samlar politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer.