Nu grattar vi Maria Borgestig!

Vi grattade i slutet av förra året Uppsala Universitet när annonsen för en tjänst som universitetslektor i arbetsterapi publicerades. Nu är det dags för Sveriges Arbetsterapeuter att gratta Maria Borgestig som har blivit utsedd till universitetslektor för den nya utbildningen.

– Det här har vi kämpat för länge både lokalt och centralt, kommenterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Med tanke på den stora bristen på arbetsterapeuter är det här ett stort steg framåt när det gäller tillgången till arbetsterapeutisk kompetens.

Maria Borgestig, vem är du?
– För närvarande är jag anställd som universitetslektor vid arbetsterapeutprogrammet på Örebro universitet. Här undervisar jag och bedriver forskning. Jag disputerade vid Linköpings universitet 2016, och innan jag påbörjade doktorandstudierna var jag anställd som arbetsterapeut på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där arbetade jag många år på Folke Bernadotte regionhabilitering med barn och unga med funktionsnedsättning. Jag bor med min familj i Uppsala.

Varför tror du att jobbet gick till dig?
– Jag gick ut arbetsterapeututbildningen 1994 och har arbetat många år som arbetsterapeut. Jag har även varit anställd på flera universitet, där Uppsala universitet nu blir det femte efter att jag blev färdig arbetsterapeut. Tre av de anställningarna har varit vid arbetsterapeutprogram, varav jag undervisat på två. Jag har fått en del erfarenheter av olika sätt att organisera och genomföra kurser, kursutveckling och undervisning. Jag tror det är en viktig anledning.

Varför är det så viktigt med arbetsterapeutisk kompetens?
– Av flera skäl! Allt fler i befolkningen blir äldre och drabbas av kroniska sjukdomar. Rehabiliterande insatser behövs för att få en långsiktigt fungerande vardag, vilket betyder ett ökat behov av arbetsterapeutiska insatser. Men även habiliterande och preventiva insatser behövs och kommer behövas av arbetsterapeuter. Arbetsterapeuters kompetens om samspelet mellan individ och miljö är otroligt viktig kunskap för att förstå och möta behov hos personer med bristande aktivitet och delaktighet i olika åldrar och inom olika områden. Det kan gälla både boende, arbete såväl som arbetsterapeutiska insatser i skolan. Samtidigt som behovet av arbetsterapeuter ökar inom olika områden så råder det brist på arbetsterapeuter inom vissa regioner så vi behöver verkligen utbilda fler arbetsterapeuter.

När startar utbildningen i Uppsala?
– Det vet jag faktiskt inte än. I diskussioner med min nya arbetsgivare har jag hört lite olika bud.