Nu finns planerings- och kunskapsstöd för rehabilitering i samband med covid-19

Socialstyrelsen har nu släppt både ett planeringsstöd för rehabilitering i samband med covid-19 riktat till beslutsfattare och ett praktiskt kunskapsstöd till personal inom vård och omsorg.

Syftet med dokumenten är att vara ett stöd för att anpassa hälso- och sjukvården till det ökande antal patienter som coronapandemin innebär samt att bidra till en jämlik vård i samband med rehabilitering efter covid-19. Det praktiska kunskapsstödet finns i två versioner, ett för personal i intensivvård och på vårdavdelningen inom slutenvården och ett som vänder sig till vård- och omsorgspersonal inom kommunal och regional primärvård.

Framtagandet av dokumenten har skett i dialog med bland annat Sveriges Arbetsterapeuter.

– Det är mycket positivt att Socialstyrelsen, den hårda tidspressen till trots, har kunnat arbeta fram dessa dokument, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Även om dokumenten inte är heltäckande vad gäller alla de arbetsterapeutiska insatser som personer med covid-19 kan behöva, så är de en mycket bra utgångspunkt för att synliggöra och tydliggöra det stora behov av rehabilitering som nu föreligger i både regioner och kommuner.