Mötet med MTP-rådet – grund för bättre framtida beslutsprocesser

Förbundet hade den 16 december en dialog med representanter från MTP-rådet och framförde våra synpunkter med krav på att dra tillbaka beslutet om avrådan angående tyngdtäcken och att göra om processen. Resultat av mötet blev att frågan kommer att tas tillbaka till rådet och att vi som profession i framtida beslutsprocesser kring hjälpmedel kommer att bli involverade.

Med den nyligen genomförda enkätundersökningen, som besvarats av runt 2 000 arbetsterapeuter, hade vi ett bra underlag i dialogen. I enkäten framkom bland annat att 9 av 10 förskrivande arbetsterapeuter inte tycker att egenvård kommer att kunna fungera lika bra som förskrivning. Den största anledningen som uppges är förmodade svårigheter för personerna att kunna välja ett täcke som ger effekt. Även svårigheter att kunna bekosta ett tyngdtäcke anges frekvent. En sammanställning av enkäten kommer efter jul och nyår.

Vi vill tacka alla arbetsterapeuter som visat engagemang och svarat på enkäten!