Mera rehab i strokevården

Socialstyrelsen lyfter bland annat rehabilitering och den strukturerade uppföljningen i en ny uppdatering av rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

I uppdateringen har den strukturerade uppföljningen stärkts och bland annat fått en åtgärdskod enligt KVÅ. Den nya åtgärdskoden kan användas även för andra sjukdomsområden än stroke.

– Det är också positivt att rehabilitering är fortsatt prioriterad i den här uppdateringen. Väldigt bra att även insatser som praktisk handledning och träning för närstående lyfts fram. Den rekommendationen kommer att involvera arbetsterapeuter, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

De nationella riktlinjerna för vård vid stroke på socialstyrelsen.se