Många bra förslag i utredningen om välfärdsteknik

”Det finns ju ingenting att opponera sig mot utan bara massor med bra förslag”, säger Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter, om betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst, som utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen överlämnade till socialminister Lena Hallengren idag.

Kommentar. Utredningen har valt en bra ansats och poängterar hur viktigt det är att se välfärdsteknik som tjänster och inte som produkter, som är det nu förhärskande perspektivet. Utredningens uppdrag var att se över hur välfärdsteknik kan öka tryggheten och stärka självständighet och livskvalitet för äldre, och samtidigt avlasta personal och modernisera verksamheten – och de har lyckats bra.

  • Ett lagförslag kring vård och omsorg vid nedsatt beslutsförmåga och den personliga integriteten kommer inte en dag för tidigt – det är välbehövligt. Idag ser det väldigt olika ut runt om i Sverige. Bra också att utredningen vill ta till vara och utnyttja arbetsterapeuters kompetens att göra kognitiva bedömningar. Att besluta om vård för någon annan måste vara kvalitetssäkrat.
  • Vi hoppas att förslaget om att Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska se över kompetensförsörjningen inom socialtjänst och äldreomsorg blir verklighet fort. Vi vet att det finns en brist på bland andra arbetsterapeuter.
  • Förslaget om ett fördjupningsprogram för äldreomsorg inom yrkeshögskolan är bra, men det är viktigt att man tar hänsyn till de olika professionernas behov.
  • Bra att man tänkt på invånarutbildning i digital kompetens – alla måste vara med på tåget. Digitala verktyg kan inte minst minska ensamhet bland äldre.
  • Ett nationellt tvärvetenskapligt centrum för utveckling av äldreomsorg behövs verkligen. Det är ett fragmentiserat forskningsområde idag och skulle vinna mycket på att samköras. Med ett samlat grepp kommer det att ge en snabb kunskapsökning då stora synergieffekter sannolikt blir resultatet.
  • Jättebra förslag att man vill se ett strategiskt innovationsprogram om hälsa, vård- och omsorg och teknik i forskningsproppen. Om regeringen vill ge utvecklingen av äldreomsorgen en bra start – börja i år, börja nu!
  • Inte en dag för tidigt med en tydligare statlig struktur för samordning, utveckling och förvaltning av den digitala omställningen – det är en nödvändighet om Sverige ska nå sitt mål att vara världsledande på området 2025.

”Digitaliseringen är vår tids ångmaskin”, som utredningssekreterare Maria Gill sade då hon presenterade utredningen för förbundet tidigare i år. Och jag kan inte annat än stämma in. Vi har många utmaningar framför oss men om vi lyckas utnyttja framtidens teknik i omsorgen är vi en bra bit på vägen.

Ida Kåhlin
ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

 

Läs mer. Utredningen hänvisar på flera ställen till förbundets rapport Nära liv – nära vård i en digital vardag, läs den du också! Utredningens betänkande hittar du här.