Liten prishöjning i webbutiken från och med 2021

I webbutiken säljer vi ett 20-tal instrument och böcker som används både av yrkesverksamma arbetsterapeuter och studenter. Med anledning av de senaste årens produktutveckling med ifyllbara pdf-filer och portohöjningar behöver vi göra en prishöjning på dessa produkter från och med den 1 januari 2021. Givetvis fortsätter vi med rabatterade priser till dig som är medlem.

Hör gärna av dig till förläggare Tina Sandulf tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se om du har några frågor.

I vår webbutik erbjuder vi också en hel del gratismaterial som du kan ha nytta av i olika sammanhang, till exempel för att visa upp nyttan av arbetsterapi, i samarbete med andra professioner och tillsammans med personer du möter i ditt arbete, samt anhöriga. 

Till webbutiken