Lena Johansson är "Årets nytänkare" i Örebro

Utbildningsgruppen för arbetsterapeuter i region Örebro län har sedan några år tillbaka utsett "Årets nytänkare". 2019 års vinnare blev Lena Johansson, för sin unika förmåga att omsätta evidens till vardagspraktik.

Lena Johansson fick motta diplom, blommor och en penningsumma till egen utveckling.

Juryns motivering löd: Lena Johansson  har en unik förmåga att omsätta evidens till vardagspraktik. Ett exempel på Lenas utvecklingsarbete är implementering av en ny ombudsroll – Rehabombud på vård-och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro kommun. Syftet med rehabombuden är att utveckla ett aktivt rehabiliterande förhållningssätt samt öka fokus på förebyggande arbete för hyresgästerna på Trädgårdarna. Trots begränsade resurser arbetar Lena strukturerat med att kompetensutveckla det tvärprofessionella teamet i ett rehabiliterande förhållningssätt. Lena kombinerar arbete med studier till masterexamen och är därmed en viktig förebild för andra arbetsterapeuter. Utmärkande för Lenas arbete är att hon med stor nyfikenhet och engagemang sätter en meningsfull och aktiv vardag på agendan vilket gör henne till en mycket värdig mottagare av priset.

Läs mer på region Örebro läns webbplats. 

2018 vann Anette Liljegren priset för att hon var med och startade uppföljning och rehabilitering för personer med lätta till måttliga hjärnskador. Läs om Anettes jobb i senaste numret av Arbetsterapeuten.