LAS-utredningen − omodernt förslag som skapar tysta och rädda arbetsplatser

Idag presenterade utredningen om en moderniserad arbetsrätt sitt förslag till regeringen. Uppdraget har varit att öka flexibiliteten på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som balansen mellan parterna ska bibehållas och skydd mot godtyckliga uppsägningar garanteras.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande, Ida Kåhlin, kommenterar:

− Alla anställda behöver ett bra anställningsskydd! Gör om och gör rätt − det här är parternas ansvar, inte politikens. Utredningens förslag riskerar att slå sönder den svenska modellen och innebär en kraftigt urholkad anställningstrygghet inom en rad områden och individen kompenseras inte med motsvarande rättigheter när det gäller kompetensutveckling.

Sacos ordförande Göran Arrius, säger:

- Jag kan konstatera att förslaget från utredningen inte uppfyller det uppdrag de har fått. Förslaget river fullständigt ner den balans och det välfungerande partssamarbete som nu råder på svensk arbetsmarknad.

Enligt direktiven är meningen med förändringarna av arbetsrätten att en förändring av anställningstryggheten ska vägas upp av ett ökat arbetsgivaransvar för kompetensutveckling. Detta ska skapa ökad anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Förslagen innebär att anställningstryggheten försämras för alla. Anställda i företag upp till 15 personer kommer i det närmaste att stå helt utan. Samtidigt är förslagen om kompetensutveckling ett korthus som faller lätt när man petar på det. Akademiker kommer knappast få ökad kompetensutveckling.

Sammantaget leder utredningens förslag till otrygga arbetsplatser vilket vi vet leder till tysta och rädda arbetsplatser. Det får negativ påverkan för innovation och utveckling. Utredningens förslag är långt ifrån moderna utan snarast ytterst omoderna. Den här utredningen borde aldrig ha sett dagens ljus.