Konkreta råd till dem som drabbats av uttalad trötthet efter covid-19

Skogspromenad
Ett tips då man drabbats av trötthet efter covid är att inte bara prioritera ”nödvändiga aktiviteter” utan också spara energi till det roliga.

Nu finns en broschyr med praktiska råd till långvarigt covid-19-sjuka som vårdar sig själv i hemmet. ”Det finns en risk att de som inte har fått vård på sjukhus faller mellan stolarna. Det här är ett bra och kompletterande stöd”, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Att samla praktiska råd i en broschyr är ett resultat av att rehabiliteringen efter covid-19 bedömts väldigt olika i landet. Svenska Covidföreningen har också lyft bristerna och välkomnar förbundets broschyr: ”Det är viktigt att man får hjälp med hur man ska hushålla med energin, till dess att man får möjlighet att utreda varför symptomen består. Vi hoppas att primärvården tar till sig materialet och för det vidare till behövande patienter.”

Broschyren Så hanterar du uttalad trötthet efter covid-19 är en bearbetning av ”How to manage post-viral fatigue after COVID-19” från det brittiska arbetsterapeutförbundet Royal College of Occupational Therapist. Dokumentet är framtaget i samarbete med kliniskt verksamma och forskande arbetsterapeuter i Sverige med särskild kompetens kring fatigue – kronisk trötthet.

– Det finns mycket man kan göra själv. Då man börjar återfå sina krafter är det viktigt att komma igång, samtidigt som man inte får ta i för mycket. Kroppen behöver vila och återhämtningen från post-viral trötthet kan ta mycket lång tid. Men om man inte blir bättre är det viktigt att söka hjälp. Det finns stöd att få, säger Ida Kåhlin.