Konferens för Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin

Den 21–22 april är det dags för nationell användarkonferens för Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) inom psykiatrin i Gävle. Svensk interprofessionell grupp, där Sveriges Arbetsterapeuter ingår, är arrangör.

I samarbete med vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg och SKR:s nätverk för styrning och ledning i psykiatrin bjuder Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem in till konferens kring åtgärdsregistrering inom psykiatrin.

Målgruppen för konferensen är personer som arbetar praktiskt med KVÅ-kodning eller som använder registrerade KVÅ-koder i analys och verksamhetsutveckling. Den riktar sig även till dig som arbetar med dessa frågor på SKR, Socialstyrelsen, regionnivå eller inom andra organisationer.

Årets tema är Rapportering till Socialstyrelsens patientregister för samtliga yrkesgrupper i psykiatrisk öppenvård – utmaningar och möjligheter.

Anmälan till konferensen görs senast 3 april via denna länk. 

Mer information om konferensen och program (pdf).