Kommentar till regeringens vårbudget

Idag överlämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition tillsammans med den ordinarie vårändringsbudgeten till riksdagen. Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande, Ida Kåhlin, kommenterar och välkomnar de stora tillskott som förs till kommuner och regioner.

− Merparten av Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar jobbar inom den kommunala och regionala hälso- och sjukvården och omsorgen som just nu är under extremt högt tryck. Vi ser därför mycket positivt på att dessa verksamheter får resurstillskott för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och patientsäkerhet. Det är dock viktigt att dessa satsningar också tilldelas verksamheter med särskilt fokus på rehabilitering, vilket kommer behövas i hög grad när coronapandemins akuta fas har lagt sig.

Viktiga är också satsningarna som nu görs för att möjliggöra för privata företag och egenföretagare inom vård- och omsorgssektorn att behålla sin personal och lokaler till dess att vi kommit igenom krisen. Att privata verksamheter tvingas slå igen eller minska sin bemanning är bekymmersamt och skulle på både kort och lång sikt slå hårt mot såväl de personer som är i behov av insatserna som de enskilda medarbetare och egenföretagare som det berör.

Regeringens pressmeddelande om vårbudgeten