KaTid fyller 30 kurser

Iréne Alderman och Gunnel Janeslätt skär tårta
Iréne Alderman och Gunnel Janeslätt har varit kursledare för KaTid ända sen starten 2004.

Den 9–11 mars hölls den 30:e KaTid-kursen i förbundets regi. Uppåt 700 arbetsterapeuter har utbildats i metoden sedan 2004. På kursens sista dag bjöds det på extra festlig eftermiddagsfika. Vi passade på att byta några ord med kursledarna Iréne Alderman och Gunnel Janeslätt över en bit tårta.

KaTid – Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering, är en metod för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

KaTid-kursen är en gedigen utbildning på tre dagar där kursledarna Iréne Alderman, specialpedagog MSc, och Gunnel Janeslätt, leg. arbetsterapeut, Med dr., grundläggande går igenom instrumentet. Tillsammans med deltagarna diskuteras del för del: varför ställer vi den här frågan, varför gör vi det på det här sättet, hur läser du ut resultatet? Det ger en bra grund att stå på för att sedan gå ut i verksamhet och använda instrumentet.

Iréne och Gunnel har utvecklat KaTid och varit kursledare sedan starten.

Grattis! Hur känns det att KaTid fyller 30 kurser?

– Det känns lite mäktigt och jättekul! Att det fortfarande finns en efterfrågan på kursen blir ju en fin bekräftelse på att vi lyckas leverera den kunskap som matchar behoven hos deltagarna. I många regioner finns kravet att man ska ha gått den här kursen för att kunna jobba på habilitering – kursen är en merit när man söker arbete, säger Gunnel.

Hur har kursen förändrats genom åren?

– KaTid har generat så mycket mer kunskap kring intervention och metoder. När vi började var det bara rena hjälpmedel. Vi har en välutvärderad metod för att kartlägga och det har i sin tur gett ringar på vattnet genom att det har utvecklats fler metoder för stöd till nytta för målgrupperna, säger Gunnel.

Hon fortsätter:

– Jag tänker också att detta har medfört att vi numera har en svensk version av Ha koll, som ju är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till vuxna personer med bristande tidshantering och organisationsförmåga.

– Jag känner mig lite positivt överraskad över att det har blivit så pass nödvändigt att arbetsterapeuterna har gått just den här kursen när de ska förskriva tidshjälpmedel. Att KaTid fortfarande bär, att det inte kommit något annat likvärdigt under alla år sen vi startade, säger Irene.

Hon avslutar:

– Det har hänt många gånger att arbetsterapeuter sagt till mig: Mina kolleger gör redan det här, jag vill också kunna!

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras vid antagningen till kurserna. 

Du behöver bli medlem innan du anmäler dig till kursen för att få medlemspris. 

Bli medlem nu!