Karensavdraget slopas med anledning av Coronaviruset

Karensavdraget (tidigare kallat karensdag) slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Förslaget till extra ändringsbudget presenterades vid en pressträff den 11 mars.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och gäller från den 11 mars och en och en halv månad framåt. För den enskilde innebär det att man får sjukersättning från första dagen vid frånvaro på grund av sjukdom. Åtgärden bedöms minska risken för smittospridning. Staten står för kostnaden.

Se SVTs rapportering från regeringens pressträff.

Läs mer om förslaget på Regeringskansliets webbplats.