Inspiration att tänka nya arenor på Norrbottens föreläsning

Gabriel Walter på jobbet
Gabriel Walter, kvällens inspirationsföreläsare, på sitt jobb som leg. arbetsterapeut på barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar. Till höger en talmatta/bildstöd för att barn lättare ska kunna berätta om sin vardag.

På Arbetsterapins dag den 27 oktober bjöd Norrbottenkretsen in till en öppen digital inspirationsföreläsning där cirka 35 personer deltog från olika verksamheter. Gabriel Walter föreläste om sitt jobb som leg. arbetsterapeut på barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar.

Gabriel berättade hur han som arbetsterapeut arbetar inom BUP och att arbetsterapeutens roll där är viktig eftersom arbetsterapeuter har den unika kompetensen att se till hela människan och dennes engagemang i aktivitet både i hemmet, skolan och på fritiden. Att arbetsterapeuter har fokus på aktivitet och inte enbart ger lösningar utan tränar i aktivitet och sätter mål som följs upp tillsammans med barnet/ungdomen och även föräldrar och skola.

– Vi blev inspirerade att börja marknadsföra oss som profession mer för att förändra områden där arbetsterapeuter behövs. Vi har en unik kompetens inom aktivitet och delaktighet, den behöver användas i fler verksamheter och komma fler personer till gagn! säger Alexandra Olofsson, professionsstrateg i Norrbottenkretsen.

Det funkade jättebra att ha mötet digitalt och det var positivt att det möjliggjorde att fler kunde delta.