Information relaterad till coronapandemin

Här uppdaterar förbundet kontinuerligt information relaterad till coronaviruset, covid-19, som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden, samt förbundets verksamhet.