Information om försäkring

Sveriges Arbetsterapeuter anser att vi i Sverige ska ha en generell och solidariskt finansierad välfärd.

Bland förbundets medlemmar finns det dock ibland önskemål att komplettera denna med försäkringar. Tillsammans med fem andra Sacoförbund äger Sveriges Arbetsterapeuter försäkringsförmedlaren Akademikerförsäkring som har i uppdrag att ta fram prisvärda och konkurrenskraftiga försäkringar till förbundens medlemmar.

I Akademikerförsäkrings utbud ingår sedan 2007 en sjukvårdsförsäkring som togs fram efter önskemål från förbundens medlemmar. Varje medlem i Sveriges Arbetsterapeuter får själv bestämma om man vill ha den här försäkringen eller någon av alla de andra försäkringar som finns i utbudet. För närvarande har knappt 600 medlemmar valt att teckna sjukvårdsförsäkringen.